Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování multicastového směrování v prostředí OMNeT++ 

    Rybová, Veronika
    V dnešních sítích se běžně setkáváme s multicastovým provozem. Pro seznámení se s multicastovou architekturou a jejím chováním v jakékoliv situaci je nejlepší využít možnosti simulování. Tato diplomová práce se zabývá ...
  • Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++ 

    Procházka, Tomáš
    Ve své diplomové práci se zabývám modelováním a simulací multicastového směrovacího protokolu PIM Sparse Mode v nástroji OMNeT++. Čtenář se seznámí se základními informacemi o multicastu, s protokolem PIM-SM, jeho konfigurací ...