Now showing items 1-9 of 10

 • Design multikoptéry 

  Picek, Matěj
  Ve své práci jsem se zaměřil na návrh elektrické multikoptéry pro běžné a pokročilé uživatele. Hlavním záměrem bylo přinést jednoduché a praktické řešení dronu, které bude odpovídat současným funkčním a estetickým standardům ...
 • Létající platforma založená na operačním systému FlytOS 

  Širjov, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na výber a zostrojenie funkčného modelu lietajúcej platformy, ktorá musí byť schopná uniesť pridané zariadenia. Lietajúca platforma má slúžiť na vytvorenie prístupového bodu pre určitú oblasť, ...
 • Létající robot pro geofyzikální účely 

  Mocek, Jurij
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení pro dálkově řízený létající stroj s důrazem na svislý start, vznášení se na jednom místě a svislé přistání. Jedna část práce je věnována měření tahu. Ke konci se zabývá ...
 • Možnosti rozvoje a zajištění bezpečnosti dálkově řízených letadel (RPAS) v ČR 

  Habrnal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje a zajištěním bezpečnosti dálkově řízených letadel (RPAS) v ČR. Práce je rozdělena do 3 hlavních částí: legislativní, technické a bezpečnostní. V legislativní části najdeme ...
 • Multicopter - dynamický model 

  Musil, Filip
  Bakalářská práce Multicopter - dynamický model se zabývá základními principy letu multicopteru a určováním jeho polohy v prostoru. Další část práce je věnována rešerši možných metod sestavení dynamického modelu a její ...
 • Návrh sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky 

  Dítě, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky. Na zá-kladě teoretických poznatků, a především podrobné analýzy již existujících sklopných vrtu-lí, byl vytvořen návrh sklopné vrtule. Tato ...
 • Realizace létající platformy pro měření výdrže na baterii 

  Schneider, Tibor
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením matematického modelu a realizáciou lietajúcej platformu. Následne porovnáva výsledky z matematického modelu, ktorý simuluje dobu letu s výsledkami, ktoré boli namerané so skonštruovanou ...
 • Řízení stability kvadrokoptéry 

  Nejedlý, Jakub
  Dílo pojednává o fyzikálních zákonech ovlivňujících chování kvadrokoptéry jako mobilního robota. Popisuje metody řízení pohybů a stability. Výsledkem teoretické analýzy práce je vytvoření simulačního modelu. Dále zachycuje ...
 • Vyhodnocení snímků pořízených pomocí UAV 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá využitím bezpilotních prostředků (UAV) pro účely fotogrammetrie a mapování. V první části je popsán bezpilotní systém použitý při snímkování, legislativní omezení vyplývající z provozu UAV, plánování a ...