Now showing items 1-2 of 2

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Janáčková, Marcela
    Tato diplomové práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. v letech 2004 – 2008. K posouzení jsou použity vybrané metody finanční analýzy, především výpočet a vyhodnocení ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Holubová, Monika
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku na základě účetních výkazů. V první části práce je popsána problematika finanční analýzy, její nástroje a metody. V další části je provedena ...