Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace pro zobrazování OLAP datových kostek 

  Kiss, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť informácie o základnej problematike dátových skladov, dátových kociek a OLAP analýzy. V teoretickej časti práce sa predstavuje etapa predspracovania dát a jeho elementárne časti ...
 • Metody ukládání dat pro OLAP 

  Dittrich, Petr
  Tématem bakalářské práce je návrh a implementace jádra OLAP datového skladiště. V úvodu práce je v krátkosti rozebrána problematika datového skladiště, důvody proč v minulosti tato datová skladiště začala vznikat a dále ...
 • Možnosti prezentace dat z datového skladu s využitím nástrojů společnosti Microsoft 

  Gašparovič, Dalibor
  Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálne Business Intelligence riešenie v spoločnosti GS Consulting, a.s., identifikovať priestor na zlepšenie, navrhnúť riešenie, zhodnotiť jeho prínosnosť a implementovať ho.
 • Zobrazování datové kostky 

  Dittrich, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh a implementace prototypu aplikace TOPZ demonstrující datové skladiště. Nejprve je v krátkosti rozebrána problematika datových skladišt a jsou navrženy možnosti vylepšení. Následuje specifikace ...