Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Záthurecká, Zuzana
    Cieľom práce bolo vytvorenie polyfunkčného domu na veľmi výhodnej parcele, ktorá prepája dve mestské časti. Dom v mojom návrhu bude plniť tú istú funkciu- prepojenie.
  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Bírová, Eva
    Hlavným cieľom bolo navrhnúť polyfunkčný dom vo Valašskom meziříčí . Snažila som sa nadviazať na historickú parceláciu v blízkom okolí a zároveň podporiť pohyb ľudí a tým priniesť nový život do centra mesta.