Now showing items 1-3 of 3

 • Energetický audit polyfunkčního objektu 

  Čajčíková, Jolana
  Tématem této diplomové práce je v teoretické části zakotvení problematiky energetického hodnocení budov a snižování energetické náročnosti v právním řádu České republiky. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu polyfunkčního domu 

  Fibich, Marek
  Ocenění nemovitých věcí se provádí pro různé účely. Tato práce bude analyzovat rozdíly mezi těmito způsoby ocenění pro případ ocenění polyfunkčního domu před a po navržených stavebních úpravách.
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti polyfunkčního domu 

  Kovandová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou efektivnosti investice do polyfunkčního domu. Teoretická část popisuje investice a investiční prostor, životní cyklus stavby, možnosti financování investic a metody hodnocení ...