Now showing items 1-7 of 7

 • Design užitkového automobilu. 

  Divina, Ladislav
  Cílem mé diplomové práce byl návrh užitkového vozidla kategorie MUV (mini utility vehicle), který v sobě kloubí výhody vozidla kategorie mini a velkého nákladového prostoru. Primárně jsem se zabýval možností výměny nástaveb ...
 • Design výukové konzole 

  Hadáček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout design multifunkční výukové konzole. Práce obsahuje několik variantních studií, barevných nárvhů a konkrétní tvarové provedení. Zahrnuje určitý vývoj v oblasti polohovacích a multifunkčních ...
 • Multifunkční centrum v Opavě 

  Ptáček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažního multifunkčního centra v Opavě. Komplex je tvořen třemi dílčími objekty o třech a pěti podlažích o celkovém půdorysném rozměru 48m x 82,27m. Pětipatrový ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Grätz, Tomáš
  V této diplomové práci je zpracován návrh, výpočty a výkresová dokumentace k multifunkčnímu obráběcímu centru. Je zde použito řešení svislého karuselu zkombinovaného s horní gantry frézkou. Snahou mé části práce je vytvořit ...
 • Multifunkční zařízení na výrobu ozubení 

  Danda, Libor
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malého, počítačem řízeného obráběcího stroje. Slouží pro výrobu ozubení a kombinuje dvě nejpoužívanější výrobní metody. Práce je řešena v rámci spolupráce s podnikatelským ...
 • Návrh technologie výroby součásti "hubicová spojka" s využitím zapichovacích cyklů CNC soustruhu. 

  Věrný, Luděk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologii výroby součásti, pomocí dostupných moderních strojů a nástrojů, která by podstatným způsobem snížila výrobní náklady. Jedná se o výrobu součásti "Hubicová spojka" z ...
 • Zařízení pro sport a relaxaci 

  Doupal, Ondřej
  Projekt zpracovává návrh multifunkčního centra pro volný čas a sportovní vyžití. Centrum je situováno ve městě Šternberk a jeho kapacita je asi 150 lidí. Je zde mimo jiné obsaženo wellness centrum, se saunovým světem a ...