Now showing items 1-8 of 8

 • Konstrukce pily na profily hliníkového konstrukčního systému 

  Juřicová, Vendula
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh pily na profily hliníkového konstrukčního systému. Nejprve jsou popsány základní typy pil, následuje rozbor variant řešení, výběr nejvýhodnější varianty, návrh výsledného řešení a ...
 • Křižovatka I/35 a Nádražní ulice v Litomyšli 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je řešení stávající přetížené okružní křižovatky. Multikriteriální analýzou jsou porovnávány dvě varianty návrhu, spirálová okružní křižovatka a světelně řízená průsečná křižovatka. Podrobně je zpracována ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Kunorza, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh multifunkčního obráběcího centra, na kterém je možné obrábět rotační i nerotační obroky. Jelikož se jedná o obsáhlé téma, je práce řešena ve skupině. Mým úkolem bylo navrhnout konstrukční ...
 • Odsávací zařízení multiprofesní hlavy 

  Bajza, Stanislav
  Cílem diplomové práce je návrh odsávacího mechanismu stroje TOSHULIN a.s. Zařízení je určeno k odsávání prachu vznikajícího při obrábění materiálů z uhlíkových vláken. Hlavním úkolem je návrh kinematického schématu vedení ...
 • Optimalizace konstrukce zvedače dutinky spřádacího stroje 

  Jeník, Jan
  První část této práce se zabývá popisem současných technologií strojního spřá-dání. Jedná se o prstencové, rotorové a tryskové spřádání. Produktem spřádacích strojů je příze, čili základní materiál výroby látek. V další ...
 • Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektu lanové dráhy 

  Kotrla, Jakub
  Diplomová práce se zabývá projektem lanové dráhy ve městě Vsetín. Teoretická část práce popisuje město, demografický vývoj i proměnu obrazu města. Praktická část se zabývá již zmíněným projektem lanové dráhy. Je rozdělena ...
 • Vývoj multifunkčního obráběcího centra 

  Macek, Robin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vybraného konstrukčního uzlu multifunkčního obráběcího centra. Řešeným konstrukčním uzlem je návrh soustružnického stolu s možností polohování se zadanými parametry. Rešeršní část je ...
 • Začlenění tramvajové tratě s vegetačním krytem do veřejného prostoru města Brna 

  Foldyna, David
  Tato práce se zabývá problematikou tramvajových tratí s vegetačním krytem. Rešeršní část této práce obsahuje přehled současných systémů zelených tramvajových tratí v Evropě a jejich výhod a nevýhod s ohledem na udržitelnost ...