Now showing items 1-7 of 7

 • Anténní řady se syntetizovanou kmitočtovou závislostí zisku 

  Všetula, Petr
  V disertační práci popisuji metodu syntézy dipólové anténní řady s definovanou schopností prostorové a spektrální filtrace. Díky prostorové filtraci se směr hlavního laloku a hodnota zisku mění v celém pracovním pásmu jen ...
 • Automatický multikriteriální paralelní evoluční návrh a aproximace obvodů 

  Hrbáček, Radek
  Spotřeba a energetická efektivita se stává jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu počítačových systémů, zejména kvůli omezené kapacitě napájení u zařízení napájených bateriemi a velmi vysoké spotřebě energie ...
 • Multikriteriální genetické algoritmy v predikci dopravy 

  Petrlík, Jiří
  Porozumění chování silniční dopravy je klíčem pro její efektivní řízení a organizaci. Tato úloha se stává čím dál více důležitou s rostoucími požadavky na dopravu a počtem registrovaných vozidel. Informace o dopravní situaci ...
 • Optimalizace tvaru výfukových svodů 

  Navrátil, Dušan
  V této práci je vyvinut systém pro multikriteriální optimalizaci tvaru výfukových svodů včetně počátečního návrhu svodů. Prostor řešení je prohledáván na základě evolučních algoritmů. Ohodnocení tvaru výfukových svodů ...
 • Optimalizační algoritmus pro příhradové ocelové konstrukce 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací příhradových konstrukcí stavebních a dopravních strojů. Cílem bylo vytvoření algoritmu, který dokáže navrhnout optimalizovanou konstrukci. Simulace proběhla na dvou experimentech, při nichž ...
 • Pokročilé algoritmy analýzy datových sekvencí v Matlabu 

  Götthans, Tomáš
  Cílem této práce je se seznámení s možnostmi programu Matlab z hlediska detailní analýzy deterministických dynamických systémů. Jedná se především o analýzu časové posloupnosti a o nalezení Lyapunových exponentů. Dalším ...
 • Využití přibližného počítání v oblasti zpracování obrazu 

  Hruda, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá aplikací techniky přibližného počítání na oblast zpracování obrazu. Konkrétně je aproximace uplatněna na adaptivní prahování obrazu. Byly využity dva přístupy, návrh nového systému za ...