Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce fibrilace síní v EKG 

    Prokopová, Ivona
    Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k ...
  • Modelování a simulace v oblasti odpadového hospodářství 

    Pařízková, Iva
    Bakalářská práce se zabývá aplikací vícevrstevné perceptronové sítě v modelech technologie zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Jedná se konkrétně o modely pro množství páry vyrobené v kotlích a množství páry ...