Now showing items 1-8 of 8

 • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

  Křepský, Jan
  Využití umělých neuronových sítí v digitálním zpracování obrazu není žádnou novinkou. Předmětem této práce je navrhnout a implementovat hranový detektor na bázi neuronové sítě, zjistit, jak moc je použití tohoto přístupu ...
 • Discrete Orthogonal Transforms and Neural Networks for Image Interpolation 

  Oravec, M.; Polec, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-09)
  In this contribution we present transform and neural network approaches to the interpolation of images. From transform point of view, the principles from [1] are modified for 1st and 2nd order interpolation. We present ...
 • Face Recognition Methods Based on Feedforward Neural Networks, Principal Component Analysis and Self-Organizing Map 

  Oravec, M.; Pavlovicova, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  In this contribution, human face as biometric is considered. Original method of feature extraction from image data is introduced using MLP (multilayer perceptron) and PCA (principal component analysis). This method is used ...
 • Genetické programování v úlohách predikce 

  Machač, Michal
  V této práci jsou představeny různé metody strojového učení, jež lze využít v úlohách predikce založených na regresi. Detailněji je popsáno stromové a lineární genetické programování. S vybranými algoritmy strojového učení ...
 • Ground Radar Target Classification Using Singular Value Decomposition and Multilayer Perceptron 

  Matousek, Z.; Kurty, J.; Mokris, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001-12)
  The paper deals with classification of ground radar targets. A received radar signal backscattered from a ground radar target was digitized and in the form of radar signal matrix utilized for a feature extraction based on ...
 • Porovnání knihoven pro práci s umělými neuronovými sítěmi 

  Dohnal, Zdeněk
  Práce se zabývá porovnáním knihoven pro práci umělými neuronovými sítěmi. Je vysvětlena základní teorie neuronu, neuronových sítí a jejich učení. Pro experimenty je vybrán vícevrstvý perceptron, Kohonenova síť a Hopfieldova ...
 • Rekurentní neuronové sítě v počítačovém vidění 

  Křepský, Jan
  Práce se zabývá využitím rekurentních neuronových sítí v oblasti počítačového vidění. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o umělých neuronových sítích se zaměřením na rekurentní architektury. Dále jsou zde ...
 • Umělá neuronová síť pro modelování polí uvnitř automobilu 

  Kostka, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá umělými neuronovými sítěmi. Po navržení a odladění vzorové testovací a trénovací sady byly vytvořeny vícevrstvé perceptronové sítě v Neural Network Toolbox(NNT) Matlabu. Pro vytváření sítí ...