Now showing items 1-7 of 7

 • Informační systém pro evidenci pracujících cizinců 

  Hanuš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou vývoje Informačního systému na míru pro cílového zákazníka. Cílem softwaru je zefektivnit práci v oblasti evidence zahraničních pracujících cizinců na území ČR pro zaměstnance personální ...
 • Vyhledávání informací 

  Šabatka, Pavel
  Cílem této práce je shrnutí teoretických poznatků v oblasti vyhledávání informací. Dokument obsahuje matematické modely, které lze použít pro algoritmy vyhledávající informace, a to včetně způsobu jejich hodnocení. Rozebírá ...
 • Vyhledávání v multimodálních databázích 

  Krejčíř, Tomáš
  Práce se zabývá uložením a efektivním vyhledáváním velkých kolekcí multimediálních dokumentů. Tato oblast se nazývá vyhledávání informací. Multimediální dokumenty jsou reprezentovány vektory ve vysoko-dimenzionálním prostoru, ...
 • Získávání znalostí z multimediálních databází 

  Jurčák, Petr
  Práce je věnována tématu problematiky získávání znalostí z databází. Je zaměřena na základní metody klasifikace a predikce pro dolování dat. Dále se práce zaobírá extrakci nízkoúrovňových rysů z video dat a obrázků, a také ...
 • Získávání znalostí z multimediálních databází 

  Málik, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z multimediálních databází. Obsahuje obecný princip získávání znalostí z databází. Důraz je kladen na metody shlukové analýzy pro dolování dat v rozsáhlých a ...
 • Získávání znalostí z multimediálních databází 

  Jirmásek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází. Důraz je kladen zejména na základní metody klasifikace a predikce pro dolování dat. Dále tato práce obsahuje úvod do multimediálních databází a ...
 • Získávání znalostí z obrazových databází 

  Jaroš, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání znalostí z databází, především pak na metody klasifikace a predikce. Tyto metody jsou zde podrobně popsány. Dále se práce zabývá obecně multimediálními databázemi ...