Now showing items 1-2 of 2

  • Uživatelské rozhraní založené na zpracování hloubkové mapy 

    Kubica, Peter
    Tradiční uživatelská rozhraní nejsou vždy nejvhodnější variantou ovládání aplikací. Úlohou této práce je seznámit se s problematikou zpracování dat ze senzoru Kinect a analyzovat možnosti ovládání aplikací prostřednictvím ...
  • Vysílání video streamu na Windows Phone 

    Jež, Adam
    Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro mobilní systém Windows Phone, která bude schopna vysílat multimediální tok z kamery mobilního zařízení prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení ...