Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční výkonnost českých podniků se zahraničním kapitálem 

    Pokorná, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
    Purpose of the article: There is a notion that multinational companies outperform domestic ones. The literature offers many reasons for it. On the contrary some foreign studies show that reality is not so evident. How does ...
  • Mezinárodní daňové plánování a optimalizace 

    Kopecká, Jana
    Diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci. Diplomová práce specifikuje, co je mezinárodní daňové plánování a poukazuje na jeho důležitost v dnešní době. Na základě získaných ...