Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanismy MPT a MPTCP v datových sítích a jejich efektivita 

    Sejkora, Petr
    Tato práce se zabývá problematikou vícecestného přenosu v rámci datových sítí za účelem zrychlení přenosu po sítích s omezenou přenosovou rychlostí. Práce porovnává vlastnosti, efektivitu a reakci na změny jednotlivých ...
  • MPT and MPTCP Mechanisms in Data Network 

    Sejkora, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
    This work deals with multipath transmission in the data networks to speed up transmission over networks with limited transmission speed. Work compares the characteristics, efficiency and response to changes in individual ...