Now showing items 1-2 of 2

  • Trainable Image Segmentation Using Deep Neural Networks 

    Majtán, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
    This paper is focused on trainable segmentation of image with use of deep neural networks. In this paper, the principle of creating images from magnetic resonance, generating data with algorithm of sliding window, creating ...
  • Trénovatelná segmentace obrazu s použitím hlubokých neuronových sítí 

    Majtán, Martin
    Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou obrazu pomocou hlbokých neuronových sietí. V práci je popísaný princíp digitálneho spracovania obrazu a segmentácia obrazu. Je tu vysvetlený princíp umelých neurónových sietí, model ...