Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza zakřivení páteře s využitím moderních senzorů 

  Fiala, Vojtěch
  V rámci této bakalářské práce jsou shrnuty poznatky z medicínské a technické oblasti vztahující se k projektu. V medicínské části jsou především popsány oblasti kineziologie a medicíny vztahující se k příčinám a rizikovým ...
 • Design of the Simulation Model of the Programmable Amplifier LNVGA 

  Sobotka, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents the design of the simulation models of the programmable amplifier LNVGA (Low Noise Variable Gain Amplifier). Block view on the internal structure of the LNVGA is introduced and as an example, the principle ...
 • Elektronický Xylofon 

  Čížek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat funkční podobu elektronického xylofonu, který bude možné ovládat pomocí programovatelného automatu i elektronikou na bázi Arduino. Vytvořený xylofon může být využit k ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj, demonstrující možnosti sonifikace světla 

  Rezek, Václav
  Cílem práce je návrh a konstrukce experimentálního hudebního nástroje SuperDu-perRainbowThing, jehož experimentálnost spočívá v sonifikaci barevného spektra. Hlavní hardwarová část nástroje je tvořena mikrokontrolerem ...
 • Laboratorní úloha dohledového kamerového systému 

  Špondr, Marek
  Cílem této práce je popsat principy, technická řešení a základní prvky soudobých dohledových kamerových systémů. V druhé části je popsáno zapojení a obsluha přiděleného kamerového systému. Pro tento systém je pak navrhnuta ...
 • Návrh a realizace učební pomůcky „LOGIK“ 

  Pučegl, Pavel
  Postupné dosluhování a nepříliš velká spokojenost s provedením stávajících panelů pro výuku předmětu „Logické řízení a programovatelné automaty“ vedlo Ústav automatizace a informatiky Vysokého učení technického v Brně k ...
 • Návrh multiplexního optického komunikačního systému 

  Krejča, Libor
  V této práci se zabývám problematikou optických multiplexů a optických zesilovačů. U optických multiplexů se věnuji především nejpoužívanějším typům CWDM a DWDM, jsou uvedeny principy realizace na elementární úrovní a ...
 • Počítačový návrh malého televizního kabelového rozvodu 

  Sedláček, Jan
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvořit interaktivního počítačového programu pro návrh obvodů individuální nebo malé společné televizní antény. První část práce popisuje hlavní koncepce rozvodu televizního signálu, ...
 • Řízení světelné a efektové techniky 

  Nedoma, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce bylo navržení a výroba mixážního pultu pro řízení zábavní světelné a efektové techniky (RGB světel, mlhy, laserů a dalších), pultu, který je kompatibilní s veškerou digitální efektovou technikou ...
 • Soustava řízených generátorů obdélníkových impulzů 

  Holeksa, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem soustavy řízených generátorů obdélníkových impulzů, které budou zatíženy toroidními cívkami. Cílem práce je návrh tohoto zařízení, které bude řízeno mikrokontrolérem, který bude ...