Now showing items 1-9 of 9

 • Dřevostavba polyfunkčního objektu v Brně 

  Kotianová, Miriama
  Hlavním cílem téhle diplomové práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby dřevostavby polyfunkčního objektu v Brně. Jedná se o novostavbu situovanou v k.ú. Bohunice, o třech nadzemních a jednom podzemním ...
 • Město místo továrny 

  Vaculovičová, Vanda
  Architektonicko-urbanistický návrh na přestavbu části Starého Brna (bývalého areálu firmy Kras a okolních ploch) vychází ze stávající struktury Starého Brna a principů kompaktního města (míchání funkcí > polyfunkční domy, ...
 • Město ve městě Blok Trnitá 

  Kučírková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v zadané blokové struktuře, která byla zpracována v rámci územní studie „Jižní Čtvrťi - Trnitá - KAM Brno 2019“ jako podklad pro připravovaný územní plán Brna. Jedná ...
 • Projektování elektrických rozvodů polyfunkčního objektu 

  Mikloš, Adrián
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou projektovania elektrických rozvodov. V teoretickej časti sa rozoberajú princípy silnoprúdových rozvodov, systémov na ochranu pred úderom blesku a návrh umelého osvetlenia. Praktická ...
 • Rousínov, polyfunkční objekt na Sušilově náměstí 

  Grubl, David
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru ve 2. ročníku. Zadáním bylo navrhnout obnovu bývalé pošty a nově navrhnout polyfunkční přístavbu. Umístění bývalé pošty a přístavby se nachází ...
 • Víceúčelový objekt v Opavě 

  Gross, Petr
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby víceúčelového objektu v Opavě. Objekt je navržen v areálu bývalé mlékárny na ulici Krnovská, kde nedávno proběhla demolice ...
 • Víceúčelový objekt v Plzni 

  Perhalová, Anna
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelového objektu v Plzni. Jedná se o kupoli sestávající ze zakřivených žeber v radiálním uspořádání nad trojúhelníkovým půdorysem, ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu víceúčelového objektu 

  Mikl, Jan
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit vliv stavebních úprav na obvyklou a zjištěnou cenu víceúčelového objektu. Ocenění bude provedeno před stavebními úpravami k roku 2016 a po stavebních úpravách k roku 2017. Diplomová práce ...
 • Zastřešení víceúčelového objektu 

  Vojta, Radek
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci zastřešení víceúčelového objektu. Objekt se bude nacházet v lokalitě Třebíč. Půdorysné rozměry objektu jsou 80,6 × 54,5 m a výška objektu činí ...