Now showing items 1-12 of 12

 • Digitální stopky pro 2 časy 

  Šilon, Peter
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť vhodné pripojenie dvoch štartovacích a dvoch zastavovacích kontaktov k PC. Práca si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s možnosťami ovládania portov pod MS Windows. Jedná sa o popis ...
 • Framework pro automatizované testování MCUXpresso Config Tools 

  Dubovský, Tomáš
  Cílem této práce bylo analyzovat stávající řešení frameworku pro testování MCUXpresso Config Tools, dále navrhnout a implementovat různé možnosti optimalizace, které povedou ke zvýšení efektivity testování. Na základě ...
 • Grafická reprezentace navigačních zpráv GNSS prototypu 

  Homolka, Martin
  Diplomová práce se zabývá grafickou reprezentací navigačních zpráv z globálního navigačního satelitního systémového prototypu za využití programovacího jazyka Python, pod operačním systémem Windows a na základě požadavků ...
 • Implementace Grand Central Dispatch v C++ 

  Šalgovič, Marek
  Grand Central Dispatch je systém, ktorý aplikáciám umožňuje optimálne využitie viacjadrových zariadení od firmy Apple. Tento systém je veľkou časťou podporovaný operačným systémom Apple platforiem. Cieľom tejto bakalárskej ...
 • Neblokující vstup/výstup pro projekt k-Wave 

  Kondula, Václav
  Práce se zabývá implementací neblokujícího vstupně výstupního rozhraní pro projekt k-Wave, jež je navržen pro simulaci šíření ultrazvuku. Hlavní zaměření je na simulace velkých domén, jež kvůli vysokým nárokům na výpočetní ...
 • Radarový výškoměr pro ultralehký letoun 

  Zahradník, Jiří
  V této bakalářské práci se autor zabývá návrhem a částečnou implementací radarového výškoměru. V této práci je kladen důraz na modulární architekturu a proto je tento výškoměr navržen jako soubor samostatných modulů ...
 • Rozšíření frameworku ANaConDA pro podporu kontraktů s parametry a jejich omezeními 

  Mužikovská, Monika
  Tato práce se zabývá problematikou kontraktů pro paralelismus. Jedná se o protokol umožňující specifikovat požadavky na atomicitu v paralelních programech a následnou tvorbu automatických nástrojů pro detekci porušení ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viac-vláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viacvláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before zakódovanej ...
 • Rozvoj instrumentace programu při překladu 

  Ševčík, Václav
  Diplomová práce se věnuje vytvoření nástroje pro instrumentaci programu během překladu v LLVM překladači. Nástroj umožňuje instrumentovat přístupy do paměti a funkce. Instrumentace byla realizována pomocí přidání průchodu ...
 • Twitter client pro Apple TV 

  Zvara, Marek
  Táto práca popisuje a analyzuje platformu tvOS a porovnáva jej výhody a nevýhody voči platforme iOS. Okrem toho ponúka prehľad aktuálneho stavu Twitter API.Na základe týchto poznatkov ponúka popis návrhu, úspešne zrealizovanej ...
 • Vývoj paralelních aplikací s Intel Threading Tools 

  Vadkerti, Ladislav
  Dnešním trendem v návrhu mikroprocesorů je zvyšování počtu výkonných jader na jednom čipu. Zvyšování taktovací frekvence dosáhlo svých limitů způsobených rostoucí energetickou spotřebou. Tento trend přináší nové možnosti ...