Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce bytové politiky města Vídně 

    Koželouhová, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Obecní bytová výstavba ve Vídni má dlouhou tradici a její dějiny, vývoj i současný stav slouží jako příklad mnoha světovým metropolím. Jedná se však nejen o kvalitní architekturu a urbanistické celky, příkladnou je především ...