Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivita rehabilitace horní končetiny 

    Rexová, Natálie
    Tato bakalářská práce je zaměřena na studium bioelektrické aktivity svalu a její měření v systému BIOPAC. Pro správné pochopení dějů je uveden popis svalové tkáně a jejích hlavních struktur. Práce se dále zabývá elektromyografií ...