Now showing items 1-6 of 6

 • Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie 

  Šislerová, Lucie
  Aflatoxiny představují kvůli jejich vysoké toxicitě a karcinogenitě velké nebezpečí, kterému se v běžném životě snadno nevyhneme. Intoxikace aflatoxiny způsobuje velkou řadu onemocnění od těch lehčích až po nekrózu orgánů ...
 • Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu 

  Běláková, Sylvie
  Vypracovaná disertační práce se zabývá problematikou mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (deoxynivalenol, zearalenol, T-2 toxin a HT-2 toxin), ...
 • Plísně a obytné budovy 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na plísně v obytných budovách. Na jejich výskyt a podmínky pro jejich růst a rozmnožování. Definuje jejich rozdělení, morfologii, metabolizmus a způsob rozmnožování. Popisuje nejvýznamnější ...
 • Sledování obsahu vybraných trichothecenových mykotoxinů ve sladovnickém ječmeni 

  Hrdinová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním obsahu trichothecenových mykotoxinů deoxynivalenolu, nivalenolu, T-2 toxinu a HT-2 toxinu ve sladovnickém ječmeni pomocí metody LC-MS/MS. V teoretické části byla popsána obecná ...
 • Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu 

  Štáblová, Taťána
  Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které napadají obiloviny jako např. ječmen, ze kterého se mykotoxiny následně dostávají do piva. Předložená práce se zaměřuje na mykotoxiny – ochratoxin A, deoxynivalenol ...
 • Využití hmotnostní spektrometrie ke stanovení markerů oxidativního stresu a mykotoxinů 

  Čumová, Martina
  Prvním tématem předkládané dizertační práce bylo stanovení isoprostanů – markerů oxidativního stresu a dalších látek, které mohou být přítomností oxidativního stresu ovlivňovány. Sledování isoprostanů iPF2-III, iPF2-VI, ...