Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

    Čermáková, Adéla
    Tato práce se zabývá elektrofyziologií srdečních buněk, jejich elektrostimulací a návrhem stimulačního zařízení pro prodloužení jejich života. V první části se zaměřuje na akční potenciál obecně ve svalových buňkách, ...