Now showing items 1-2 of 2

  • Počítačové hry a lidský mozek 

    Hanuš, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají ...
  • Zaklenutí 

    Willertová, Aneta
    Tématem bakalářské práce je tvorba tzv. "osobních mytologií" - subjektivních konstruktů reality, které vznikají samovolně a přirozeně, jako důsledek potřeby výkladu vnějšího i vnitřního světa. Tyto konstrukty staví na ...