Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza a návrh dílčí části slevového portálu 

  Gulač, Martin
  Cílem Diplomové práce je analýza a návrh dílčí části slevového portálu. Obsah práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána analýza slevového portálu. Dále v práci popisuji ...
 • Centrální správa zařízení se systémem RouterOS 

  Klíč, Antonín
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace informačního systému, pomocí kterého půjde jednoduše obsluhovat firemní gateway se systémem RouterOS Mikrotik z webového rozhraní. Informační systém zvládá obsluhu většiny ...
 • CMS framework 

  Tomek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a popisem frameworku pro tvorbu internetových redakčních systémů. Framework je implementován za použití jazyka PHP5 a databáze MySQL 4.1. Má za cíl zjednodušit vytváření rozmanitých webových ...
 • Interaktivní mapové podklady v síti Internet 

  Špeta, Marek
  Cílem této práce je uvedení přehledu dostupných technologií využívaných pro práci s mapovými podklady v síti Internet. Práce se také zabývá různými formáty vstupních dat a postupy pro získání mapových podkladů. Praktická ...
 • Modul online testování v informačním systému 

  Sláma, Pavel
  Tato práce se snaží zorientovat v širokém prostoru poměrně nové problematiky e-learningu. E-learning přišel s rychlým rozvojem internetu, jako zpohodlnění, zrychlení vzdělávání a zároveň snížení jeho závislosti na lidských ...
 • Návrh internetových stránek 

  Husár, Viliam
  Cieľom tejto práce je navrhnúť internetovú aplikáciu pre spoločnosť VHML, spol. s r.o., pomocou ktorej budú môcť zamestnanci tvoriť cenové ponuky a posielať ich zákazníkom. Táto aplikácia bude založená na nasledujúcich ...
 • Návrh webových stránok 

  Ligas, Denis
  Moja bakalárska práca sa zameriava na prípravu návrhov, ktoré budú môcť byť využité pre návrh kvalitných webových stránok pre projekt výstavby rodinných domov v stredoslovenskom meste Martin. Riešenie bude obsahovať diagramy ...
 • Neuroinformatika a sdílení dat z lékařských zobrazovacích systémů 

  Klimek, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou skladování a sdílení primárních neurozobrazovacích dat. Práce obsahuje mj. organizační a informatické aspekty sdílení obrazových dat v multicentrických studiích s obrazy ...
 • Osobní plánovač 

  Trávník, Vladimír
  Hlavním záměrem této bakalářské práce je shrnout problematiku osobního plánování, které je speciálně zaměřeno na finanční poradce. Dále na základě analýzy stávajících řešení vytyčit základní cíle, které by měl výsledný ...
 • Posouzení informačního systému firmy Web4Soft Internet s.r.o. a návrh změn 

  Král, Tomáš
  Tato práce se zabývá řešením informačního systému postaveného na současných technologiích, které firma používá. Řešení spočívá v automatizování a zjednodušení některých procesů, zavádí jejich přehlednější evidenci, aby ...
 • Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby 

  Kachlík, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronické on-line agendy pro firmu zabývající se obchodem se stroji a strojním příslušenstvím. Toto řešení by mělo umožnit automatizaci převážné části firemní agendy, ...
 • Publikační a redakční systém v jazyce PHP 

  Velký, Petr
  Tato práce se zabývá vývojem redakního systému. V úvodní ásti dokumentu se zab ývá návrhem vlastního systému, následuje výet pouítých technologií a implementace vlastního systému.
 • Reporting - ERP systém 

  Pála, Milan
  Práce se zabývá tvorbou modulu pro ERP systém. Modul by měl umět produkovat průběžná data o výrobě, hlídat produktivnost výroby a upozorňovat na problémy ve výrobě. V práci je zhodnoceno zpracovávání velkého množství dat ...
 • Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5 

  Klimeš, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace on-line rezervačního systému, který bude graficky zobrazovat interaktivní plán rezervačního místa a bude umožňovat tato místa on-line vytvářet a upravovat. Systém má sloužit ...
 • Software pro jízdu do vrchu 

  Potocký, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou časomernej techniky používanej pri meraní závodov do vrchu a to predovšetkým na území Českej republiky. V práci popisujeme bežne používané softvéry spolu s ich nedostatkami. ...
 • Systém pro podporu řízení lidských zdrojů v projektech 

  Novotný, Jakub
  Tato práce si klade za cíl realizovat prototyp systému pro řizení lidských zdrojů v rámci projektového portfolia malých organizací. Hlavní náplní je implementace a demonstrace systému, který umožňuje automaticky přiřazovat ...
 • Systém pro řízení virtuálních serverů 

  Karban, David
  S nárůstem výkonu počítačových sestav se rozvíjí trend virtualizace počítačů. Na jednom fyzickém počítači může být virtualizováno i několik samostatných počítačů virtuálních. Toho se využívá v mnoha oblastech, ve vývoji ...
 • Systém pro správu služebních cest ČSÚ 

  Klíč, Antonín
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace informačního systému na kompletní správu služebních cest a jízd pro Český statistický úřad. Systém bude dostupný ze všech pracovišť ČSÚ (ústředí, kraje, okresy) včetně ...
 • Workflow s podporou kontroly procesů 

  Babička, Michal
  Cílem této práce je nalézt systémové řešení pro kontrolu procesů v informačních systémech, založených na workflow. Řešení je hledáno pro informační systém založený na databázi MySQL a programovacím jazyku PHP. Kontrola ...