Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh konstrukce vibrační třídičky odpadu 

  Taska, Abraham
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibrační třídičky nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část charakterizující různé typy třídiček nábojnic a dále popisuje princip třídění pomocí vibrační třídičky. Praktická ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Sikora, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je navrthnout 3 varianty orientace polotovaru-nábojnice. Vybrat si jeden návrh a u něho provést výpočty a nakreslit výkresovou dokumentace.
 • Rozpoznávání markantních rysů na nábojnicích 

  Siblík, Jan
  Cílem této práce je návrh a implementace algoritmu, který dokáže porovnat dva obrazy pláště ná- bojnice na základě markantů v nich obsažených. V první části se věnuje problematice palných zbraní, zejména z pohledu balistických ...
 • Výroba hliníkové nábojnice 

  Šindelka, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby signální nábojnice velké ráže. Jako polotovar je zvolena kalota jenž bude vystřižena z hliníkového plechu, dle normy ČSN 42 4005. Díky dobré tvářitelnosti za studena a velké ...
 • Výroba nábojnic malé ráže 

  Bek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu nábojnice mále ráže a volbu vhodné technologie. Jako materiál je zvolena mosaz o označení MS70, dle ČSN 423210. Mosaz je vhodný materiál pro tváření za studena. Jako nejekonomičtější ...
 • Výroba nábojnic velké ráže 

  Doležel, Martin
  V bakalářské práci je uveden návrh technologického postupu výroby nábojnice velké ráže, jejímž polotovarem je kruhový rondel z nelegované oceli DD11. Na základě studijní části a následné technologické části je navrženo ...