Now showing items 1-6 of 6

 • 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky 

  Grom, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou trojfázového meniča určeného pre pohon stojanovej vŕtačky s asynchrónnym motorom. Zapojenie je navrhnuté s využitím integrovaného jednoúčelového riadiaceho obvodu a výkonového ...
 • Laboratorní přípravek s napájecími zdroji 

  Grufík, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s různými druhy běžně používaných napájecích zdrojů, změřit a porovnat jejich vlastnosti a následně navrhnout laboratorní výukové desky s těmito zdroji. Budou zde zastoupeny spínané zdroje, ...
 • Nábojové pumpy 

  Hála, Jaroslav
  Práce se zabývá problematikou správného výběru a simulace obvodů napěťových násobičů a nábojových pump používaných v elektrotechnice. Obsahem je výčet mnoha druhů a jejich vhodnosti pro různá použití za minimalizace nákladů.
 • Osciloskop a logický analyzátor s mikroprocesorem 

  Pešl, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh elektronického měřícího a diagnostického zařízení k počítači nebo jinému modernímu přenosnému zařízení jako jsou moderní mobilní telefony a PDA. Navržený elektronický sytém bude měřit ...
 • Volba vhodné komerční elektroniky pro vibrační generátory VUT 

  Heger, Krištof
  Táto práca sa zaoberá voľbou elektroniky, ktorá by bola schopná zabezpečiť efektívne spracovanie a využitie energie vyrobenej vibračným generátorom vyvinutým na VUT v Brne. Táto elektronika spadá do oblasti power management ...
 • Výukový přípravek s napájecími zdroji 

  Junasová, Veronika
  Táto práca sa zameriava na návrh a realizáciu prípravku s viacerými napájacími zdrojmi, a to lineárnym stabilizátorom, spínaným zdrojom bez indukčnosti, spínaným zdrojom s indukčnosťou v zapojení zvyšujúceho a znižujúceho ...