Now showing items 1-1 of 1

  • Generátor změn obrazu burzy 

    Cienciala, Ondřej
    Tento dokument analyzuje zprávy zasílané burzami NYSE Arca a ISE a popisuje návrh generátoru, který generuje zprávy měnící obraz burzy. Lze ho využít pro testování programů, které pracují s informacemi zasílanými elektronickými ...