Now showing items 1-2 of 2

  • Postup výroby součástky šicího stroje 

    Švec, Michal
    Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu ...
  • Řízení nákupu a zásob 

    Bartošková, Sylvie
    Předmětem této diplomové práce je na základě tržních analýz vypracovat strategii zefektivnění řízení zásob pro oblast kusové výroby a prosadit význam marketingového nákupního procesu v podniku KLM. V rámci práce je zpracována ...