Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza ceny stavebního objektu při změně účelu užívání 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza ceny stavebního objektu rodinného domu při změně účelu užívání na administrativní budovu. Práce se skládá z části teoretické, kde je objasněna problematika cen, rozpočtů a definování ...
 • Analýza developerského projektu 

  Rudecká, Soňa
  Diplomová práce se zabývá tématikou trhu s nemovitými věcmi, tj. stavebním a realitním trhem. Začátek práce je věnován základním pojmům. Následuje seznámení s investičním projektem a rozdělení trhů na stavební a realitní. ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Kroměříži a jejím okolí 

  Pěček, Antonín
  Diplomová práce se zabývá analýzou realitního trhu s hostinskými zařízeními ve městě Kroměříž a jejím okolí v letech 2015 a 2016. Cílem je zjistit a stanovit jaké faktory ovlivňuji tržní cenu a faktory, které ovlivňují ...
 • Analýza trhu s byty ve vybraných regionech ČR a vyhodnocení výhodnosti investice do vlastnického bydlení 

  Tollinger, Ondřej
  Bydlení patří mezi základní lidské potřeby a každý má snahu tuto potřebu uspokojit. Následně se rozhodujeme, co je pro nás výhodnější a jaké bydlení vybrat, zda nájemní, nebo rovnou zvolit vlastní bydlení. Při volbě vlastního ...
 • Cenová mapa nájemného bytů v Brně 

  Buchtelová, Miroslava
  Podstatou diplomové práce je vytvoření cenové mapy nájemného bytů v Brně. Cenová mapa nájemného bytů je zpracována v grafické a elektronické podobě. Dále je popsán způsob získávání a vyhodnocování dat týkajících se cen ...
 • Daňová specifika úpravy pronájmů v podmínkách NOZ 

  Prokeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením okruhu problémů pronájmů v podmínkách nového občanského zákoníku. Obsahem práce je nejprve seznámení se se změnami v NOZ a daněmi mající vliv na tuto problematiku. Dále se práce zaměřuje ...
 • Investiční rozhodování nemovitostních společností 

  Smetana, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou investičního rozhodování nemovitostních společností v ČR. V úvodu jsou rozebrány teoretické znalosti týkající se faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti. Na základě faktů je ...
 • Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují 

  Červinková, Eva
  Diplomová práce popisuje současný realitní trh s komerčními objekty ve vybraných městských částech města Brna. Nejprve nabízí pohled na nájem komerčních objektů, poté porovnání výše obvyklého nájemného v jednotlivých ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybrané lokalitě v Brně v roce 2016 a 2017 

  Matička, Tomáš
  Diplomová práce popisuje současný trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Výsledkem průzkumu je zjištění výše obvyklého nájemného. Průzkum trhu byl proveden ve čtyřech kategoriích podle dispozice. V ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybrané lokalitě v Brně. 

  Hlavenka, Roman
  Diplomová práce na téma ,,Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybrané lokalitě v Brně“ se věnuje analýze a porovnání výše nájemného v nabízených bytech v určitých brněnských lokalitách. Zabývá se faktory, které ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Kellnerová, Sabina
  Diplomová práce popisuje současný stav na trhu s nájemním bydlením ve vybraných městských částech statutárního města Brna a dále popisuje a vyhodnocuje základní faktory, které cenu nájmu ovlivňují. Součástí práce je průzkum ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně. 

  Portová, Nikola
  Diplomová práce popisuje současný trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Brna. Nejprve nabízí obecný pohled na nájemní bydlení, poté porovnává výši obvyklého nájemného v jednotlivých kategoriích a katastrálních ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují, v obci Kyjov 

  Ondříšek, Roman
  Diplomová práce na téma „Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v obci Kyjov“ se zabývá analýzou a porovnáváním výše nájemného u nabízených bytů v mnou zvolené lokalitě. Rozebírá faktory, které mají specifický vliv na ...
 • Nájemné bytu v Mostě a faktory, které je ovlivňují 

  Bartošová, Hana
  Diplomová práce se zabývá průzkumem trhu pro zjištění výše obvyklého nájemného ve městě Most a posouzením faktorů, které na výši nájemného působí. Pro průzkum trhu jsou stanoveny čtyři kategorie bytů, kterými jsou 1+1 a ...
 • Nájemné bytu ve Zlíně a faktory, které je ovlivňují. 

  Běláková, Zuzana
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě města Zlín. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách města a posuzuje změny nájmů z hlediska polohy, vybavení ...
 • Nájemné bytů v Karviné a faktory, které je ovlivňují 

  Jendryščíková, Adéla
  Tato diplomová práce se věnuje tématu nájemného. Je zde zkoumána výše nájemného v Karviné a faktory, které ji ovlivňují. Jde o dispozici bytu, druh stavby, vlastnictví, dále o to, zda k bytu náleží balkon či lodžie, nebo ...
 • Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují 

  Novotný, Jaroslav
  Diplomová práce řeší téma tržního nájemného bytů v městě Olomouci, zjišťuje stav trhu nájmů a hodnotí faktory, které cenu na lokálním trhu nejvíce ovlivňují. To je provedeno na základě dat z realizovaných nájmů zjištěných ...
 • Nájemné bytů ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují 

  Rýznarová, Iveta
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě města Brna. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách města a posuzuje změny nájmů z hlediska polohy, vybavení ...
 • Nájemní bydlení 

  Benešová, Karolina
  Předmětem bakalářské práce je popis institutu nájmu bytu, vymezení základních pojmů týkajících se této problematiky. Práce se především specializuje na analýzu a popis nájemního bydlení a jeho dostupností pro obyvatelstvo ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Olomouci. 

  Kochaňová, Renata
  Tato diplomová práce se zabývá návratností investic spojených s výstavbou bytového domu Olomouci. Jako první provedeme ocenění stavby dle vyhlášky. Poté zjistíme výši vložených investic do výstavby domu. Dalším krokem bude ...