Now showing items 1-2 of 2

  • Technické zhodnocení pronajatého majetku 

    Němec, Petr
    Bakalářská práce se zabývá problematikou technického zhodnocení majetku, který je předmětem smlouvy o nájmu. Nájemce si technické zhodnocení hradí z vlastních zdrojů a na základě písemného souhlasu pronajímatele má právo ...
  • Vliv technického zhodnocení nebytových prostor na výši nájemného 

    Prokeš, Vítězslav
    Nastínit faktory vedoucí ke vzniku technického zhodnocení nebytových prostor s ohledem na současnou problematiku právní koncepce. V rámci analýzy se zaměřit a vyhodnotit skutečnou hodnotu provedených prací a zahrnout jejich ...