Now showing items 1-1 of 1

  • Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů 

    Dvořáček, Michal
    Cílem mé diplomové práce na téma Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů je navrhnout funkční koncepci zadních dělených sklápěcích nájezdů pro přívěs na přepravu stavebních strojů s pásovým a kolovým podvozkem. ...