Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Jangl, Patrik
  Diplomová práce je zaměřena na výzkum zákaznické spokojenosti s poskytovanými službami. Spokojenost zákazníka je jedním z klíčových faktorů úspěšnosti na trhu. Výsledkem a cílem této práce je výstup v podobě návrhů a ...
 • Design nákladní vzducholodě 

  Klvaňa, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je návrh designu nákladní vzducholodě. Práce se zabývá analýzou problému a následným návrhem vizionářského řešení designu exteriéru nákladní vzducholodě.
 • Koncept nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů 

  Benda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou pevnostní kontrolou nízkopodlažního přepravníku stavebních strojů. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí. V první části se práce věnuje rešerši ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Problematika výběru mýta na silniční síti 

  Mareček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru mýta na silniční síti. První část práce popisuje zavedené způsoby zpoplatnění komunikací a klade důraz na zpoplatnění výkonové. Zabývá se elektronickými mýtnými systémy a ...
 • Přívěs pro stavební stroje 

  Kramoliš, Robert
  V diplomové práci se zabývám návrhem a dále pevnostní kontrolou hlubinného podvalníku s odnímatelným labutím krkem pro přepravu stavebních strojů. První část diplomové práce je věnována rešerši užívaných přepravníků v ...
 • Rám přívěsu CHTP18 pro valníkovou nástavbu 

  Vincenc, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je pevnostní výpočet rámu nákladního přívěsu, určeného pro přepravu volně loženého zboží a zboží umístěného na paletách. Pevnostní výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. V práci ...
 • Zkvalitnění systému výběru mýtného v ČR 

  Marek, Jiří
  Předmětem diplomové práce „Zkvalitnění systému výběru mýtného v ČR“ je problematika elektronického výběru mýtného v ČR. První část práce popisuje výkonové zpoplatnění na principu mikrovlnné technologie, relevantní legislativu, ...