Now showing items 1-10 of 10

 • Diferenciály s řízeným dělením momentu pro těžká užitková vozidla 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce se zabývá posouzením vlivu regulace stáčivého momentu prostřednictvím aktivního diferenciálu na dynamiku jízdy nákladního vozidla. Jsou zde shrnuty poznatky ohledně možností konstrukčního uspořádání aktivního ...
 • Hnací ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Hebnar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením náhradní torzní soustavy hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 a 8x4 a následných výpočtových analýz sestavených soustav. Analýzy jsou provedeny dvě a to výpočtová frekvenční ...
 • Konstrukce podvozků těžkých nákladních vozidel 

  Herman, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je „Konstrukce podvozků těžkých nákladních vozidel". V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé části podvozků nákladních vozidel (rámy, zavěšení kol, odpružení, brzdy). Jsou zde také ...
 • Mechatronický přístup v dynamice vozidel 

  Kučera, Pavel
  Tato práce se zabývá mechatronickým přístupem v dynamice vozidel. Celek je rozdělen na dvě hlavní části, kde v první části jsou prováděny analýzy vibrací, měření a analýza funkce hnacího traktu nákladního vozidla. Druhá ...
 • Ohybové vibrace hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Knotek, Jiří
  Cílem této práce je provedení analýzy ohybových vibrací hnacího ústrojí nákladního vozidla a navržení konstrukčních úprav. Dalším cílem je posouzení přínosu konstrukčních úprav. V práci je také provedena analýza tuhosti ...
 • Případové studie vyčíslení majetkové újmy dopravce po nezaviněné dopravní nehodě 

  Svozil, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The injured party is entitled to compensation for the overall financial damage which has been caused due to accidental traffic accident. Škoda presents any loss of property. This is not only true for the damage (the amount ...
 • Studie odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1 

  Šťastný, Radek
  Předmětem diplomové práce je studie dálniční odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1 u Vyškova. Odpočívka a truckpark budou napojeny na dálnici D1 mezi stávajícími exity Vyškov-západ (226) ...
 • Virtuální prototypy hnacích ústrojí 

  Janoušek, Michal
  Tato práce se zabývá výpočtovým modelování komponent hnacího ústrojí těžkého nákladního vozidla. Práce je rozdělena do dvou částí, první část se zabývá analýzou modálních vlastností vybraných komponent hnacího ústrojí, na ...
 • Vyhodnocení potřeby "Truck center" na dálnici D1 v úseku Praha - Brno 

  Spáčil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem počtu a umístění truck-center na dálnici D1. Návrh vychází z aspektů, které mohou ovlivnit počet, velikost a umístění truck-center. Základem je výpočet intenzit nákladní dopravy do ...
 • Vývoj a redukce hmotnosti centrální hlavy pro nákladní vozidla 

  Blecha, Martin
  Teoretická část bakalářská práce je zaměřena na objasnění funkce centrální hlavy a její uložení v nákladním vozidle. Funkce a uložení centrální hlavy závisí na konstrukčním provedení podvozku vozidla. V praktické části je ...