Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Harbichová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. pomocí tradičních i méně známých metod finanční analýzy. Uvádí návrhy na zlepšení finanční situace společnosti na základě ...
 • Specifika finančního řízení holdingů 

  Ficbauer, David
  Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika řízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Přitom autor vychází z předpokladu, že přetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Šviková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku NHKZ Steel s.r.o. výnosovou metodou. V první části jsou popsána teoretická východiska práce a postup při oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou a ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vítková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti STROJSTYL,s.r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody vztahující se k oceňování podniku a je zmíněn postup pro provedení ocenění podniku. ...
 • Stanovení hodnoty podniku ŽĎAS, a. s. 

  Štoll, Karel
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty akciové společnosti ŽĎAS pomocí výnosových metod. K určení hodnoty byla použita výnosová metoda DCF ve variantě entity a metody EVA taktéž ve variantě entity. Teoretická část ...
 • Stanovení tržní hodnoty podniku 

  Richtig, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Na základě provedené analýzy okolního prostředí a finanční analýzy podniku je navržen finanční plán a ocenění společnosti metodou ...
 • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

  Mašterová, Lucie
  Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...
 • Výběr vhodné formy externího financování rekonstrukce nemovitosti 

  Karlíková, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku výběru vhodné formy financování rekonstrukce nemovitosti z externích zdrojů. Zabývá se především analýzou a porovnáním nabídek jednotlivých bankovních úvěrů. Podstatou diplomové práce je ...
 • Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Kovaříková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podnikatelského subjektu ALVIK, družstvo v letech 2016-2018. S využitím vybraných metod finanční analýzy a strategické analýzy je zhodnocen současný stav ...