Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na rozšíření obchodních činností firmy AC s. r. o. 

    Dokoupilová, Dagmar
    V uvedené diplomové práci předkládám návrhy, které se vztahují k rozšíření a zefektivnění obchodních činností firmy, úpravy a rozšíření skladovacích prostor, k rozšíření a zajištění větší účinnosti komunikačních činností, ...
  • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

    Poláček, Tomáš
    Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. ...