Now showing items 1-3 of 3

 • Řízení nákupu a zásob 

  Bartošková, Sylvie
  Předmětem této diplomové práce je na základě tržních analýz vypracovat strategii zefektivnění řízení zásob pro oblast kusové výroby a prosadit význam marketingového nákupního procesu v podniku KLM. V rámci práce je zpracována ...
 • Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup 

  Hřebíček, Marek
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup“ je zaměřena na snižování nákladů souvisejících s pořizováním, skladováním a udržováním materiálových zdrojů. Nejdříve je představen výrobní ...
 • Studie nákupní strategie podniku 

  Fargašová, Dominika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu nákupní strategie firmy vedoucí k identifikaci prostorů pro zlepšení nákupu firmy. Cílem práce je návrh nové strategie nákupu se zaměřením na zakázky. Na základě analýzy ...