Now showing items 1-13 of 13

 • Chránění venkovních vedení před klimatickými vlivy 

  Sýkora, Martin
  Na venkovní vedení působí dodatečným zatížením vítr a námraza. Ty mohou být nepříznivým faktorem pro venkovní vedení elektrické energie. Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými klimatickými jevy a rozebírá možnosti ...
 • Dimenzování a kontrola venkovního vedení 

  Chrástek, Radim
  Venkovní vedení musí vyhovovat řadě požadavků, aby všechny jeho části bezpečně odolaly mechanickému a elektrickému namáhání. Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým namáháním. Nejprve budou odvozeny potřebné vztahy pro ...
 • Dimenzování vodičů venkovního vedení podle ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 

  Dostál, Martin
  Venkovní elektrické vedení musí být navrženo tak, aby odolalo řadě vlivů. Tyto vlivy jsou mechanické, které jsou za normálních podmínek provozu způsobeny především větrem a námrazou, a elektrické. Všechny části elektrického ...
 • Experimentální výzkum směsí proti tvorbě námrazy trolejových vedení 

  Málek, Jan
  V rámci této práce byly testovány komerčně dostupné směsi proti námraze. K tomu byla navržena metodika hodnocení vlivu testovaných směsí na rychlost růstu námrazy a její vývoj v čase. Tyto testy pak probíhali na testovacím ...
 • Komplexní návrh úseku venkovního vedení přenosové soustavy 

  Reiskup, Filip
  Práce se zabývá návrhem úseku venkovního vedení přenosové soustavy umístěného v lokalitách se specifickými atmosférickými podmínkami. V práci je detailněji popsána elektrizační síť v České republice a jsou uvedeny rozdíly ...
 • Mechanický výpočet vedení 110 kV 

  Guliš, Tomáš
  Pri návrhu vonkajšieho vedenia musíme rešpektovať mnoho vplyvov, ktoré na neho pôsobia. Sú to elektrické vplyvy a mechanické , ktoré sú spôsobené za normálnych podmienok vetrom, námrazou a teplotou. Táto bakalárska práca ...
 • Námraza jako nebezpečný jev v letectví 

  Drška, Martin
  Cieľom bakalárskej práce je popísať vznik námrazy a jej nebezpečenstvo v letectve. Práca obsahuje viacero častí, ktoré popisujú podmienky vzniku námrazy, jednotlivé druhy námrazy a metódy jej merania. Taktiež sa tu popisujú ...
 • Nosná ocelová konstrukce rozhledny 

  Virág, Patrik
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce rozhledny, která je situována jihovýchodně od obce Černá Hora v okrese Blansko. Součástí práce je návrh dvou variant a jejich statický výpočet, dále ...
 • Odmrazovací soustavy letadel 

  Fazekaš, Slavomír
  Cieľom mojej bakalárskej práce je zoznámiť sa s nebezpečenstvom námrazy na lietadlách, jej vznikom a spôsobom odstránenia. Práca zahŕňa popis jednotlivých sústav na ochranu lietadla proti námraze a ich rozdelenie na ...
 • Projektování podpěrných bodů venkovního vedení vn 

  Křepela, Pavel
  Úkolem podpěrného bodu je přenést veškerá silová působení na něj kladená a splnit požadavky na bezpečný provoz elektrické sítě. Tato bakalářská práce se zabývá konkrétně projektováním podpěrných bodů venkovních sítí VN. ...
 • Realistický model oblohy 

  Kussior, Zdeněk
  Dokument popisuje teoretickou přípravou a řešení realistické vizualizace volumetrických oblaků pro prostředí simulátoru, běžícího v reálném čase. V první části se zabývám meteorologickým základem celého problému a uvádím ...
 • Statické a dynamické posouzení konstrukce vyhlídkové věže 

  Valíček, Jan
  Tato práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou vyhlídkové věže. Jedná se o dřevěnou rozhledu v obci Bohdaneč. Pro dynamickou analýzu byl vytvořen podrobný výpočtový model v programu ANSYS. Statická analýza byla ...
 • Systémy proti námraze trolejových vedení 

  Jaroš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany trolejových vedení před vznikem námrazy se zaměřením na chemické ošetření. Úvodní část práce je věnována popisu trolejového vedení a námrazy. Další části uvádí metody ...