Now showing items 1-1 of 1

  • Uživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAP 

    Kupčík, Jaroslav
    Komplikovanost modelů vícedimenzionálních dat a práce s nimi nikterak nezlepšuje kvalitu uživatelské přívětivosti aplikace s nimi pracující. Jednou z možností jak vyřešit zmírnění negativního vlivu této skutečnosti na ...