Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice 

  Hofmannová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci ...
 • Návrh opatření na snížení zákaznických reklamací 

  Charvátová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zákaznických reklamací předních světlometů ve firmě Automotive Lighting s. r. o. Cílem je zanalyzovat stav zákaznických reklamací za rok 2018 a pomocí Paretovy analýzy vyhodnotit ...
 • Zavedení účinného systému HACCP ve firmě Cutisin s.r.o. 

  Hájková, Marcela
  Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí systému HACCP jako vhodného způsobu řešení vzniklé reklamace. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve firmě Cutisin s.r.o. Projektová část obsahuje ...