Now showing items 1-1 of 1

  • Vztah rychlosti jízdy vozidla a následků dopravních nehod 

    Sedlák, Vít
    Diplomová práce se zabývá vztahem rychlosti jízdy vozidla a následků dopravních nehod. V úvodní časti jsou vymezeny základní pojmy, následuje legislativní úprava. Třetí a čtvrtá kapitola uvádějí sankce a statistiky v ČR v ...