Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vírové turbiny 

    Šperka, Oldřich
    Cílem této diplomové práce je navrhnout vírovou turbínu v násoskovém uspořádání, která by využila energetický potenciál řeky Úpy u města Jaroměř. Hydraulický návrh oběžného kola byl založen na výpočtu v CFD programu Fluent. ...