Now showing items 1-18 of 18

 • Design víceúčelového terénního vozidla. 

  Strnad, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní návrh multifunkčního terénního vozu. Žijeme ve světě plném dramatických změn a to s sebou přináší celou řadu situací, pro jejichž řešení je zapotřebí speciálních prostředků. Právě ...
 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Stejskal, Ivo
  Je nutné si klást otázku vztahu a tím odpovídající formy budov fakulty architektury a fakulty výtvarného umění vůči veřejnosti. Vzhledem ke snaze fakult se ještě více otevřít veřejnosti, mi přijde nedůstojné umisťovat nové ...
 • Lodging House 

  Prachmanová, Zuzana
  Tato diplomová práce představuje určenou část projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) zabývající se komplexní rekonstrukcí a vytvořením nástavby ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Mazurová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce bývalé káznice na ulici Soudní v Brně. Stávající objekt je historická budova z 18. století s kaplí. Na tuto část navazuje přístavba, která uzavírá blok z ulice Bratislavská. Káznice ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Macková, Eliška
  Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší architektonickou studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební věznice na ulici Bratislavská, Soudní v Brně pro kulturní , společenské a komerčně ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Dvořáková, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie rekonstrukce a nástavby obchodního domu “Centrum“ v Brně. Jedná se o dominantní stavbu významného českého architekta Vladimíra Karfíka, která se nachází na území Městské ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Bartošová, Petra
  Studie řeší rekonstrukci a nástavbu Obchodního domu Centrum, která se nachází v centru města Brna.Jedná se o stavbu významného českého architekta Vladimíra Karfíka. Budova byla navržena jako mrakodrap,bohužel bylo postaveno ...
 • Obnova Pohořelce na Ateliér scénografie JAMU 

  Čech, Daniel
  Cílem bakalářské práce byla obnova a přestavba budovy bývalého Nejvyššího státního zastupitelství na prostory pro Ateliér scénografie Janáčkovy akademie múzických umění a pro Rektorát Janáčkovy akademie. Budova se nachází ...
 • Podvozek dvouosého návěsu traktoru 

  Musil, Vojtěch
  Tato diplomová práce byla vytvořena na základě spolupráce s firmou ZDT a skládá se ze dvou hlavních částí. První a zároveň stěžejní část se zabývá problematikou konstrukce a pevnostní kontroly rámu dvouosého návěsu Grand ...
 • Realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy 

  Havlík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaobírá stavebně-technologickými etapami nástavby čtvrtého nadzemního podlaží provozní budovy firmy Plemenáři Brno na ulici Optátova 37,Brno. Práce se zabývá řešením etapy zdění ze systému POROTHERM a ...
 • Rekonstrukce historického objektu 

  Strnadová, Ludmila
  Ve své diplomové práci se zabývám rekonstrukcí fary. Nevyužívané prostory budovy budou sloužit jako denní stacionář, společenská místnost, byty a kanceláře pro kněží. Fara, kterou jsem si vybrala se nachází v Pardubickém ...
 • Rekonstrukce kulturního domu 

  Podstata, Tomáš
  Téma diplomové práce je rekonstrukce kulturního domu v Suchém Dole. Budova je členěna na restaurační provoz s ubytováním a víceúčelový sál s příslušenstvím. Rekonstrukce objektu spočívá v dodatečné izolaci spodní stavby, ...
 • Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor 

  Jun, Martin
  Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby nástavby polikliniky Choceň 

  Bříza, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie nástavby hrubé vrchní stavby polikliniky v Chocni. Obsahem práce je především zpracování studie realizace hlavních technologických etap tohoto objektu. Pro etapu hrubé vrchní ...
 • Studie tandemových návěsů užívaných v zemědělství 

  Szymeczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o tandemových návěsech přípojných k traktorům a jejich využívání v zemědělství. Výhradní část práce je věnována konstrukčním prvkům a uzlům těchto strojů. Další část tvoří popis několika ...
 • Studie tridemových traktorových návěsů užívaných v zemědělství 

  Molva, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá celkovým pohledem na traktorové tridemové návěsy, které dnes můžeme spatřit v zemědělství. Většinová část práce je zaměřena na popis nejdůležitějších konstrukčních prvků, ze kterých se ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu v Brně Slatině. 

  Černín, Lukáš
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit vliv provedení nástavby a zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Pro výpočet byl použit samostatně stojící zděný bytový dům v Brně Slatině na ulici Tilhonova ...
 • Vliv změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby penzionu 

  Mžik, Libor
  Obsahem této diplomové práce je zjistit, jaký vliv mají změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby pro ubytování. Na uvedený objekt je použita metoda pro vypracování požárně bezpečnostního ...