Now showing items 1-20 of 26

 • Modernizace výrobního procesu součásti kompresoru 

  Černý, Michal
  Předmětem této závěrečné práce je modernizace výrobního procesu součásti kompresoru v podmínkách konkrétní firmy. Práce je zaměřená na navržení nové varianty výrobního procesu pro sériovou výrobu dané součásti. V úvodu je ...
 • Moderní nástroje pro vyvrtávání 

  Stránský, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled moderních nástrojů a strojů pro vyvrtávání. Na konkrétním příkladu je provedena podrobná analýza ekonomických aspektů zvoleného vyvrtávacího procesu. Technologie vyvrtávacích ...
 • Nástroj pro analýzu zabezpečení bezdrátových sítí 

  Šenovský, Jakub
  Tato práce se zabývá bezpečností bezdrátových sítí a počítačovými útoky. Obsahuje popis různých zabezpečení sítí, nejznámějších útoků a nástrojů, kterými jsou útoky proveditelné. Samotná praktická část se zabývá vytvořením ...
 • Nástroje a interaktivní prostředí pro simulaci komunikace 

  Mikuš, Peter
  Komunikace mezi zařízeními se neobejde bez jasně definovaných pravidel. Tato pravidla se společně označují jako komunikační protokol. V této práci se zabývám komunikačními protokoly, konkrétně bezpečnostními protokoly. ...
 • Nástroje a metody pro měření a snižování rizika 

  Šmídová, Zdeňka
  Obsahem této diplomové práce je kritická analýza stávajících způsobů snižování rizik ve firmě, zabývající se potravinářskou výrobou. Na základě zjištěných informací navrhnout nástroje a metody pro měření a snižování rizik ...
 • Nástroje pro technologii hlubokého tažení 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce obsahuje přehled základní problematiky hlubokého tažení a stručný rozbor jednotlivých metod s uvedením jejich použití. Předněji se však zabývá zpracováním a konstrukcí nástrojů pro tuto technologii, s popisem jejich ...
 • Nástroje z rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti 

  Nosek, Jan
  Práce na téma „Rychlořezné oceli a jejich aplikace v současnosti“ se zabývá popisem chemického složení, tepelného zpracování, řeznými vlastnostmi a zpracováním materiálu na požadované nástroje. Je zde zmíněna možnost ...
 • Návrh efektivních změn technologického postupu pro výrobu zvolené součásti 

  Kalová, Martina
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu výroby součástky typu čep a zhodnocení výrobních možností firmy se zaměřením na návrh změn, vedoucí k převedení výroby na nové strojní vybavení. V práci je blíže uveden typ ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Černický, Martin
  Diplomová práce pojednává o obrábění hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je zaměřena na popis činnosti firmy a rozbor použitých technologií třískového ...
 • Návrh realizace technologie součásti "DC-štít" v typových variantách u malé firmy 

  Komínek, Jiří
  Návrh technologie výroby součástí „DC-štít“ skládající se z bloku A a bloku B, definice úkolů pro TPV. Specifikace materiálu, výroby a kontroly polotovaru. Stanovení základen, technologii obrábění a řezných materiálů. ...
 • Návrh technologie výroby zvoleného dílu hydraulického rozválcovávacího stroje 

  Mynář, Josef
  Popis stroje s bližším rozborem konstrukčního uzlu, ve kterém se nachází vyráběná součást. Návrh, výpočet a volba polotovarů pro dvě varianty výroby. Volba strojů pro kusovou i sériovou výrobu, volba nástrojů a měřidel pro ...
 • Návrh výrobní technologie tělesa kuličkové matice 

  Sevryugin, Anton
  Tato diplomová práce obsahuje návrhy výrobních technologií rozpracovaných na základě výkresu součástky kuličkové matice. Obsahem práce je zjištění účelu součásti ve strojní jednotce, provedení analýzy podobných výrobních ...
 • Optimalizace řezného procesu pro obrábění hliníkového profilu na CNC obráběcím centru 

  Král, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných nástrojů pro frézování profilů z hliníkových slitin, určených ke konstrukci otvorových výplní a jejich aplikací na CNC obráběcí centrum pro zvýšení efektivity řezného procesu. V ...
 • Porovnání vrtacích procesů na vzorcích materiálů 

  Furch, Michal
  Již podle názvu můžeme usoudit, že tato rešeršní práce se zabývá porovnáním vrtacích technologii. V úvodu práce jsou shrnuty různé typy nástrojů a strojů k tvorbě vnitřních rotačních děr, další práce část naváže na pojednání ...
 • Psychoakustické vnímání shodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu 

  Juren, Vojtěch
  Tato práce se zabývá psychoakustickým vnímáním shodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu. Také se zabývá psychoakustickým vnímáním neshodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu. Práce ...
 • Řešení technologie součásti "těleso ventilu" 

  Vávrová, Monika
  Řešením bakalářské práce je zpracování návrhu na výrobu dílu "těleso ventilu" ve dvou variantách v podmínkách středně velké firmy. Práce je zaměřena na rozbor zadané součásti, na volbu stroje z možnosti firmy, na výrobním ...
 • Sketchup jako nástroj pro návrh nábytku 

  Matěj, Aleš
  Cílem této práce je seznámení se s aplikací SketchUp, postupy návrhu nábytku z prefabrikovaných desek a navžení i implementace nástrojů pro zefektivnění těchto procesů. Nástroje jsou ve formě rozšíření pro SketchUp a ...
 • Stroje a nástroje pro úpravu konců trubek 

  Borovan, Tomáš
  ABSTRAKT BOROVAN Tomáš: Stroje a nástroje pro úpravu konců trubek. Práca predkladá prehľad o metódach a technológiach úprav koncov trubiek. Obsahuje popis jednotlivých metód a ich použitie. Súčasťou práce je tiež prehľad ...
 • Studie mechanických poškození karoserií nástroji v souvislosti s pojistnými podvody 

  Bednářová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou pojistných podvodů v souvislosti s manipulovanými škodnými událostmi. Jsou zde popsány možné příčiny páchání tohoto trestného činu a možnosti jeho odhalování. V součinnosti s cílem ...
 • Technologie obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu 

  Bukáček, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá tématem obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu. Cílem je analýza a zhodnocení parametrů obrobené plochy při obrábění tvrdých materiálů. Tato práce obsahuje charakteristiku ...