Now showing items 1-2 of 2

  • Územní plánování v praxi 

    Malá, Jana
    Diplomová práce popisuje územní plánování. Seznamuje s jeho nástroji, procesy vzniku a možnostmi použití opravných prostředků. Práce mapuje možnosti veřejnosti zasáhnout do těchto procesů. Obsahuje teoretické příklady a ...
  • Územní plánování v praxi v obci Letovice 

    Musil, Lukáš
    Diplomová práce popisuje problematiku územního plánování. Teoreticky seznamuje čtenáře s územním plánováním, územním plánem a způsobem jeho zpracování. Na příkladu vybrané obce je analyzován současný stav územního plánu a ...