Now showing items 1-2 of 2

  • Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů 

    Kordula, Zbyněk
    Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení přímo ovlivňujících ecodesign strojních zařízení. Přehled nástrojů, které lze použít při aplikaci ecodesignu. Možnosti, pomocí nichž jde dosáhnout úspory energie a ...
  • Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů 

    Sovják, Richard
    Bakalářská práce je zaměřena na zpracování soupisu legislativních předpisů, nařízení a norem ovlivňující výrobní stroje. Obsahuje přehled nástrojů pro posuzování životního cyklu výrobků za pomocí metodik ecodesignu a shrnuje ...