Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace nástrojů jakosti dle ČSN ISO 9000 

  Gálik, Petr
  Předmětem řešení je návrh využití základních nástrojů jakosti při sledování kritických parametrů při výrobě monokrystalů křemíku.
 • Nástroje managementu kvality 

  Husák, Martin
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována ...
 • Nástroje managementu kvality. 

  Lysý, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a především nástroji managementu jakosti. Je rozdělena do dvou částí. V první části je pojednáváno o nástrojích sloužících k přípravě rozhodnutí. Jedná se zejména o nástroje pro ...