Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

    Kotková, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího komunikačního mixu vybraného produktu nejmenované banky a navržením doporučení pro jeho zlepšení. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a poznatků souvisejících nejen s ...
  • Strategie budování značky podniku 

    Holešovský, Jakub
    Diplomová práce za zabývá strategií budování značky Daflex System. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro tvorbu strategie budování značky. Na základě poznatků z teoretické ...