Now showing items 1-2 of 2

  • Frézovací nástroje ze slinutých karbidů 

    Havran, Petr
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj frézovacích nástrojů ze slinutých karbidů. V první části je popsána teorie frézování, která je nezbytná ke stanovení frézovacích parametrů. V další části je obsaženo rozdělení ...
  • Nové moderní nástroje pro frézování 

    Dočekal, Petr
    Tato práce je zaměřena na frézování a jejich nástroje. V první části jsou popsány základní údaje pro frézování, které jsou nezbytné pro stanovení řez-ných podmínek a druhu frézování, a kde je popsán způsob rozdělení a ...