Now showing items 1-3 of 3

 • Nástroje pro soustružení 

  Václavek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá nástroji pro soustružení a porovnáním výrobků domácí a zahraniční firmy. V první části je soustružení obecně popsáno, včetně základních vztahů. Druhá část je už přímo zaměřena na nástroje, jejich ...
 • Výkonné nástroje pro soustružení 

  Kutil, Jaroslav
  Tato práce je zaměřena na výkonné soustružnické nástroje. První část se věnuje charakterizaci soustružení včetně základních kinematických vztahů. V druhé části je uvedeno základní rozdělení nástrojů a popis nástrojových ...
 • Výroba součásti na CNC soustruhu MORI SEIKI NL2000 

  Dvořák, Kamil
  Návrh technologie výroby tělesa lešticího přípravku na CNC soustruhu s využitím CAD/CAM programu GibbsCAM. V programu je pomocí modelu součásti vytvořen NC kód, který je importován do stroje, na kterém je těleso vyrobeno. ...